กำลังบันทึกข้อมูล
ผู้แต่ง : อริยพล สมอุดมทรัพย์
อริยพล สมอุดมทรัพย์

ประวัติ :
ประวัติผู้แต่ง คุณ อริยพล สมอุดมทรัพย์ (เอ)

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เจ้าของ บริษัท บาร์โค้ดชีวิต จำกัด

เจ้าของเพจ GALAXY CONSULT
ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซินแสบาร์โค้ดชีวิต

- ให้คำปรึกษาวางแผนชีวิตและธุรกิจ
ด้วยศาสตร์บาร์โค้ดชีวิต
- ให้คำปรึกษาวางแผนชีวิตและธุรกิจ
ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
- ให้คำปรึกษาวางแผนชีวิตและธุรกิจ
ด้วยศาสตร์ตัวเลข

นามปากกา : เอ อริยพล
ผลงาน
THE UNIVERSE OF NU...

E-book
THE UNIVERSE OF NUMBERS
ราคา : 199.00 บาท