กำลังบันทึกข้อมูล
E-book : THE UNIVERSE OF NUMBERS

E-book
THE UNIVERSE OF NUMBERS
หมวดหมู่ : พัฒนาตนเอง

วันที่จำหน่าย : 5 ก.พ. 2564
ผู้ขาย : อริยพล สมอุดมทรัพย์

ราคา : 199.00 บาท


 
THE UNIVERSE OF NUMBERS

เราทุกคนมีบาร์โค้ดชีวิตเป็นตัวเลข 1 ถึง 0
ซึ่งไม่เหมือนกันตามตำแหน่ง ณ วันเวลาที่เราเกิด