กำลังบันทึกข้อมูล
ผู้แต่ง : นริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์
นริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์

ประวัติ :
- การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
Master of Arts in Cooperrative Economics
(Special Program) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์ทํางาน : ธนาคาร
- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตําแหน่ง : ผู้จัดการสาขา สาขา ถนนเพชรเกษม 55
- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารทหารไทย
ตําแหน่ง : ผู้จัดการเขตลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
สํานักงานเขตพัฒนาธุรกิจ - รังสิต
สํานักงานเขตพัฒนาธุรกิจ - ราษฏร์บูรณะ
สํานักงานเขตพัฒนาธุรกิจ - สมุทรสาคร

ประสบการณ์ทํางาน : บริษัทเอกชน
- CEO : บจก.ไฟว์ บิช คอนซัลแทนท์
- CEO : บจก.เอส.อาร์.ดับบลิว ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอเรจ
- ด้านที่ปรึกษา : ออกแบบและวางแผนการหากระแสเงินสด (Cash Flow)
ให้กับผู้ทําธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
บริษัท เคียวร่าไทย จํา กัด (แบรนด์ : Kurera Thai , Urban Shades 2020)
บริษัท ซีดาต้า (ประเทศไทย) จํา กัด
บริษัท พีเอสที อินดัสทรี้ จํา กัด
บริษัท ออล์ เทรดดิ้ง จํา กัด
บจก.เอส.อาร์.ดับบลิว 888 เทรดดิ้ง

- เจ้าของเพจ Facebook :
Page : Carp Loft eat Shabu
Page : SMEs Money Clinic

นามปากกา : อ.แป๊ะ
ผลงาน
จากเด็กนรก สู่ผู้บ...

E-book
จากเด็กนรก สู่ผู้บริหาร
ราคา : 800.00 บาท